Mungkin Boleh Balik Kampung Beraya Jika K3s Semakin Menurun – Ismail Sabri

Menurut Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, sekiranya tr3nd penvrunan k3s h4rian C0vid-19 berterusan, kemungk1nan r3ntas negeri boleh dib3narkan dan r4kyat boleh pul4ng beraya di kampung tahun ini.

Diseb4bkan p4ndemik c0vid-19 yang semakin men1ngkat, r4kyat telah di4rahkan untuk tidak kelu4r rumah jika tiada keperluan. Termasuklah b4lik beraya untuk meng3lakkan penul4ran w4bak tersebut.

Pada tahun lepas, KKM telah men4sihati semua orang supaya tidak b4lik ke kampung untuk meny4mbut hari raya. Ianya sudah menjadi rut1n untuk semua orang pul4ng ke kampung ketika raya. Namun disebabkan keb3naran r3ntas negeri masih tidak dibenarkan, jadi terp4ksa la semua orang tidak pul4ng ke kampung.

Tahun lepas atas nasihat KKM, kita tak b4lik raya. Saya juga orang kampung, mesti nak balik kampung, ia dah jadi rut1n, bila tak dapat balik kampung, saya juga k3cewa.

Walau bagaimanapun, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, M3nteri Kanan, M4jlis Kesel4matan Negara menyatakan bahawa sekiranya tr3nd penvrunan k3s h4rian C0vid-19 berterusan, r4kyat berkemungk1nan dib3narkan r3ntas negeri meng1kut penilaian r1siko dari Kem3nterian Kes1hatan (KKM) dan r4kyat boleh pul4ng beraya di kampung, tahun ini.

Adakah Anda Penerima Bantuan? Jika Ya, Sila Like Page Ini Dahulu.

Beliau turut men4mbah bahawa k3s semakin menvrun dan R-Naught juga menvrun sehingga 0.88 setakat ini. Jadi, KKM akan menil4i meng1kut ke4daan sama ada r3ntas negeri dib3narkan atau tidak.

Kepvtusan untuk membuk4 s3mpadan negeri perlu dipert1mbangkan dengan sebaik-baiknya kerana sebelum ini apabila r3ntas negeri dib3narkan, k3s ak1bat klust3r b4lik kampung men1ngkat.

Tambah beliau, tiada lagi sek4tan jalan raya di s3mpadan daerah kerana perg3rakan r3ntas da3rah telah dib3narkan namun sek4tan jalan raya di sempadan negeri dik3kalkan.

Sumber: Sinar Harian

Leave a Comment

Sila Share Dahulu Arikel Ini. Terima Kasih

×